unia europejska

Producent elementów złącznych
Lider w branży automotive.

Stalmax jest producentem śrub i elementów złącznych głównie dla branży motoryzacyjnej. Produkujemy bardzo szeroki asortyment wyrobów śrubowych, w tym wiele wyrobów specjalnych wg. wymagań klienta oraz dostarczonej dokumentacji technicznej.

Poznaj nas

Produkcja w firmie Stalmax oparta jest na wykorzystaniu najnowszych technologii, wysokiej jakości materiałów, nowoczesnego parku maszynowego oraz profesjonalnym oprogramowaniu. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel i jest dobrze przygotowana i wyposażona w maszyny i urządzenia stanowiące podstawę do wykonania produkcji zarówno pod względem ilości jak i jakości. Celem Stalmax jest zaspokojenie potrzeb naszych dotychczasowych i nowych klientów w kraju i zagranicą.

więcej

Aktualności

Udział w międzynarodowych targach przemysłu lotniczego i obronnego:

"Aerospace & Defense Meetings Central Europe- Rzeszów" w dniach 9-11 maja 2017r. sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego", Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, organizowanych przez UMWP.

Zakres usług

  • Spęczanie, kucie na zimno
  • Obróbka skrawanie: toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie
  • Wykrawanie i wytłaczanie
  • Elementy specjalne
  • Obróbka cieplna
  • Pokrycia
więcej