Projekt realizowany

Podziałanie 3.2.2. "Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Stalmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt "Technologia produkcji elementów złącznych z wykorzystaniem metody kucia" w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "Kredyt na innowacje technologiczne".

Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji nowej generacji elementów złącznych. Zaplanowana do wdrożenia technologia umożliwi uruchomienie na jej podstawie wytwarzanie znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów w postaci nowej generacji elementów złącznych. Rezultatem wdrożenia technologii będzie towar (produkt) w postaci nowej generacji elementów złącznych o nowych cechach jakościowych i funkcjonalnych z przeznaczeniem głównie dla rynku motoryzacyjnego.

Wartość projektu: 6 496 900,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 898 140,00 PLN