Projekt realizowany

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Stalmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. "Produkcja specjalistycznych elementów złącznych dla lotnictwa" w ramach osi priorytetowej I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Celem projektu jest wdrożenie do seryjnej produkcji grupy tzw. elementów złącznych z przeznaczeniem dla branży lotniczej wykonanych w oparciu o opracowaną we własnym projekcie B+R technologię produkcji, polegającą m.in. na innowacyjnej metodzie tłoczenia wyrobów specjalnych z otworami i walcowania na nich gwintów. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu technicznemu nowe produkty posiadać będą parametry krytycznie dla branży lotniczej na wymaganym poziomie zaś w niektórych obszarach istotnie przewyższające minimalne wymagania, przy konkurencyjnej cenie wytwarzania.

Wartość projektu: 6 515 310,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 913 350,00 PLN